Pedagogiskt Centrum på Bok- och biblioteksmässans scen

Torsdag 24/9 kl. 13.00 finns Pedagogiskt Centrum på Hälsa och livsstil-scenen på Bok- och biblioteksmässan – inom ramen för SRHR på sfi. Tillsammans med engagerade skolledare, Folkhälsomyndigheten och Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa håller PC i en samtalspanel kring vikten av att föra in perspektiv och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på utbildning i svenska för invandrare.

SRHR.se - Sexuell hälsa i väst

Pedagogiskt Centrum är länken mellan kunskapsfält/forskning kring SRHR och praktiskt arbete i skolledning och klassrum. Vi tar tillfället i akt att slå ett slag för det fina materialet som finns på hemsidan, med filmer och böcker med information och metoder för lärarlag och skolledare.

Kontaktperson på GR
Jenny Hostetter

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-09-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund