NY FILM producerad av GR Utbildning Multimediastudion - School to Work

GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film för SKL för projektet School to Work (S2W). Ungdomar som inte går klart gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i hela Europa. I EU:s 2020-strategi betonas därför vikten av närmare samarbete mellan unionens medlemsländer i dessa frågor.

Se filmen

SKL tog 2012 initiativet till att starta ett sk Flaggskepp kring studieavbrott och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Man bjöd in aktörer från de andra länderna runt Östersjön till att delta. Idag är "School to Work" officiellt ett Flaggskepp i EU:s strategi för Östersjön och totalt samarbetar 35 parter inom ramen för projektet.

Kontaktperson på GR
Lars Carlsohn

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2016-03-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund