GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

NY FILM producerad av GR Utbildning Multimediastudion - School to Work

GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film för SKL för projektet School to Work (S2W). Ungdomar som inte går klart gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i hela Europa. I EU:s 2020-strategi betonas därför vikten av närmare samarbete mellan unionens medlemsländer i dessa frågor.

Se filmen

SKL tog 2012 initiativet till att starta ett sk Flaggskepp kring studieavbrott och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Man bjöd in aktörer från de andra länderna runt Östersjön till att delta. Idag är "School to Work" officiellt ett Flaggskepp i EU:s strategi för Östersjön och totalt samarbetar 35 parter inom ramen för projektet.

Kontaktperson på GR
Lars Carlsohn

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2016-03-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund