GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Miljöpraktik våren 2019 – elever löser hållbarhetsfrågor på arbetsplatser

När elever i årskurs 8 och 9 under vårterminen 2019 går ut på sin prao finns möjlighet att tillbringa en vecka med att undersöka miljöarbetet på en arbetsplats. Redan nu kan företag anmäla intresse för att delta.

Under veckorna 9,10,11 och 12 erbjuds 2019 års Miljöpraktik. Praktikformen innebär att eleverna har ett tydligt fokus på på miljö och hållbar utveckling och halva veckan ägnas åt att lösa olika hållbarhetscase. Den andra veckan är som en vanlig prao där eleverna följer med i arbetsplatsens verksamhet.

Miljöpraktiken kan exempelvis handla om att granska företagets källsortering eller intervjua personalen om vad de har för resvanor. Veckan avslutas med att eleverna presenterar vad de kommit fram till samt eventuella idéer på hur arbetsplatsen kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Är ni intresserade av att ta emot miljöpraktikanter?
Hör av er till Jonas Franzén.


Kontaktperson på GR:
Jonas Franzén 
jonas.franzen@grkom.se  073-23 46 109

Senast uppdaterad: 2018-06-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund