GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Måndagen den 7 september är det dags igen!

I samarbete med UR och Universeum arrangerar GR Utbildning Läromedel för fjärde året i rad en NO-kväll med inspiration, tips, seminarier, mingel och lättare tilltugg.

Andrea Kodzoman
 Jacob Möllstam
Carolina Dahlberg

Andrea Kodzoman, kommunikationsexpert med lång erfarenhet av friskvård, pratar om stress och hur vi kan förhålla oss till den. Bland dem nio valbara seminarierna finns bland annat Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola som visar och talar om digitala verktyg för att fånga elevers resonemang, för lärare åk F-3 och 4-6. Dessutom presenterar Carolina Dahlberg på GR Utbildning ett nytt spel, Future Happiness Challenge, om hållbara städer, baserat på en vetenskaplig rapport om livsstil och klimatomställningar.
För de äldre grundskoleeleverna.

Läs mer

Förskolekväll på Universeum tisdagen den 8 september

I ett samarbete mellan GR Läromedel, Universeum och UR möts förskollärare som får ta del av spännande aktiviteter. Universeum dukar upp ett smörgåsbord med tekniska laborationer som man kan göra i förskolan. UR:s mediepedagoger berättar och visar hur man kan arbeta med radio och tv-program.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-01-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund