GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Lärarhandledning inför besöket på nyöppnade Framtidens Fastighetslabb

Nu är Framtidens Fastighetslabb på Opaltorget i Göteborg invigt. Ett besök i labbet ger eleverna möjlighet att på kreativa sätt lösa olika situationer tillsammans med sina klasskamrater. GR Utbildning har tagit fram en lärarhandledning som ska stötta pedagoger i arbetet med att förbereda eleverna för besöket. 

Alla stationer i labbet har tydliga kopplingar till grundskolans kurser samt läroplan och eleverna får på ett nytänkande och annorlunda sätt se kopplingarna mellan skola och arbetsliv.

Lärarhandledningen som är kopplad till besöket på labbet kan även fungera som ett stöd för att arbeta vidare med de erfarenheter som studiebesöket för med sig. Den kan även vara en hjälp i skolans övergripande arbete med att stärka elevernas valkompetens inför ett framtida studie- och yrkesliv. I lärarhandledningen läggs stor vikt på elevernas inflytande, vilja att påverka, delaktighet och reflektion i lärprocesserna kring såväl kompetens, yrkesroller, ekonomi och samhällsuppbyggnad som service, energi, integration och social hållbarhet samt hållbarhet och miljö.

  • Du kan ta del av lärarhandledningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • För att boka in ett besök med din klass, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson 

Senast uppdaterad: 2017-11-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund