GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kartläggning av enhetschefer i Kungsbackas skolor

I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket under mars 2015 fick Kungsbacka kommun kritik gällande rektors arbetsmiljö. I och med detta beslöt kommunen att utöka sin ledningsorganisation genom att skapa ett antal nya chefstjänster, enhetschefer, som har i uppdrag att avlasta skolledarna med administrativt arbete.

Under ett års tid har kommunen arbetat med enhetschefer, och under slutet av 2016 och början av 2017 genomförde Pedagogiskt Centrum en kartläggning för att undersöka hur denna satsning fallit ut i Kungsbacka. Kartläggningen och rapporten kommer att presenteras för Kungsbacka kommun i slutet av det första kvartalet 2017.

Kontaktpersoner på GR

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-02-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund