GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart Göteborg– En film om Göteborgs Stads miljöarbete

GR Utbildning Multimediastudion har producerat en film för Göteborgs Miljöförvaltning som ingår i ett utbildningspaket som riktar sig till samtliga anställda i Göteborgs stad. Utbildningen är framtagen av GR Välfärd och GR Utbildning.

Se filmen

Bakgrunden till utbildningen är att Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljöarbete och stadsutveckling. För att nå stadens lokala miljömål krävs många åtgärder och stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar utveckling sker på bred front inom stadens verksamheter.

Kontaktperson på GR
Lars Carlsohn

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-09-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund