GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Funderar du på att bli skolledare?

Ytterligare en omgång av ledarskapsprogrammet Jag vill bli skolledare!? har nyligen avslutats där 30 blivande skolledare presenterade sina ledarfilosofier. En ledarplattform som utgick från programmets fyra teman; Att leda människor, att leda verksamhet, att leda som chef och att leda pedagogisk utveckling men också utifrån kurslitteratur som Ulf Blossing, Hans-åke Scherp, Helen Timperley, Vivian Robinsson, Susan Wheelan m.fl.

Under programmets gång har verksamma chefer i regionen föreläst kring olika områden kopplat till programmets teman såsom ekonomi, styrning och ledning, human resources (HR) och skoljuridik, vilket har bidragit till nya perspektiv och lärdomar.

Är du kanske nyfiken och intresserad av att gå in en skolledarroll men inte riktigt bestämt dig ännu? Då har du möjligheten att söka till programmet som startar på nytt i januari 2018 med sista ansökningsdatum den 22 december.

  • Läs mer och ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Mer information finns i bifogad pdfPDF.

Kontaktperson på GR:  Sandra Svensson

Här är ett axplock från tidigare deltagares utvärderingar:

  • Otroligt givande att mötas över skolgränserna och att ledarskap är detsamma oavsett skolform.
  • Kursinnehållet har varit intressant hela vägen.
  • Klimatet som kursledarna lyckats skapa i gruppen har bidragit till djupa diskussioner.


Senast uppdaterad: 2017-12-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund