GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FashionTech vill väcka teknikintresset hos unga modeintresserade tjejer

I samarbete med Business Region Göteborg startar GR Utbildning FashionTech, ett samverkansprojekt som avser att väcka teknikintresset hos modeintresserade tjejer i högstadie- och gymnasieåldern.

Målet med projektet är att i augusti 2017 genomföra ett Innovate passion-event för målgruppen, vilket ska mynna ut i tydligt avgränsade förslag till nya teknikområden eller potentiella yrken som baseras på unga kvinnors passion för mode.

Eventet ska även bidra till att deltagarna får ett ökat intresse för teknik samt ökad kunskap om vad de inom ramen för sitt modeintresse kan åstadkomma med teknik.

70 modeintresserade tjejer kommer att få möjlighet att medverka under eventet och genom spridning är målet att nå långt fler samt att detta leder till liknande arrangemang och aktiviteter i framtiden. På lång sikt är tanken att resultaten även ska kunna vidareutvecklas och kopplas till de regionala utvecklings- och kompetensförsörjningsplattformarna.

Under eventet kommer deltagarna bland annat att få inspiration och delta i workshops med professionella aktörer inom såväl forskning, utveckling och innovationer som mode, teknik och entreprenörskap.

Projektet finansieras genom medel från Vinnova.

Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-01-31 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund