GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Etik, nätverk och strategi- att tillsammans vägleda i ett samhälle med nya krav och utmaningar

Aldrig tidigare har studie- och yrkesvägledning varit så omtalat och engagerat så många. Därtill har utmaningarna med arbetet knappast minskat. Inom ramen för projektet Visa Väst bjuds samtliga studie- och yrkesvägledare i Västra Götaland in till en konferens kring de frågor och utmaningar som studie- och yrkesvägledare stöter på i sin vardag.

Medverkar gör Troed Troedsson, framtidsanalytiker och författare som diskuterar vägledarens nya roll år 2020. Zinat Pirzadeh, studie- och yrkesvägledare, ståuppkomiker, författare och föreläsare lyfter vägledarens strategier i ett pluralistiskt samhälle och Anders Lovén, fil. lic. i pedagogik, Malmö Högskola pratar om vägledning i förändring.

Målgruppen för konferensen är studie- och yrkesvägledare, skolledare samt andra som arbetar med studie- och yrkesvägledning i Västra Götaland.

Kontaktperson på GR:
Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2015-08-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund