GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Eftermiddagskonferens: Beprövade erfarenheter av entreprenöriellt lärande i Göteborg Stad

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar.

Den 24 maj bjuder GR Skola Arbetsliv in en eftermiddag med fokus på forskning och beprövade erfarenheter kring det entreprenöriella lärandet. Ta del av Skolverkets uppdrag och rapporter i ämnet och lyssna till Helena Sagar och Martin Lackeus som forskar på området. Därtill berättar engagerade lärare och rektorer om sina erfarenheter och lärdomar från utvecklingsinsatser i ämnet.

  • Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-05-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund