GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dialogkonferens om hur stadsutveckling kan bidra till samverkan mellan skola och arbetsliv

Den ökande befolkningen i Göteborgsregion kräver fler bostäder, arbetsplatser, transporter och ökad service. En attraktiv stad attraherar till företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen.

Hur kan vi tillsammans samverka för att ge våra ungdomar de bästa chanserna på en arbetsmarknad som efterfrågar kompetens? Vilka arbetsmöjligheter skapar stadsutvecklingen i regionen? Och hur kan skolan bidra till och dra nytta av den stora utvecklingen som sker i samhället idag?

Den 23 mars bjuder GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan in till dialogkonferens. Inspireras av talare som Johan Trouvé och Charlotta Mellander samt få en inblick i hur skolorna i Varberg har utvecklat sitt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv genom den stadsutveckling som sker i staden.

Lyssna även till branschens röster om de framtidsjobb som uppstår i och med att staden växer och samtala med annan skolpersonal och med branschen genom Open Space.

Därtill presenteras resultatet av det studiebesöksprojekt som pågått under hösten 2016.
Lyssna till elev- och lärarröster och ta del av deras lärdomar från besöken.

Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund