GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR Utbildnings nyhetsarkiv

Detta är GR Utbildnings nyhetsarkiv. Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterat efter år och månader.

NYHETER VIA:

Nyheter från GR Utbildning via RSS

@grutbildning
#grutbildning

NYHETSARKIV

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund