GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Omvärldsbevakning – asylsökande och nyanlända barn och unga

GR Utbildning sammanställer kontinuerligt aktuell information inom området asylsökande och nyanlända med fokus på framförallt barn och unga. Bevakningen täcker även in förändringar på utbildningsområdet med anledning av flyktingmottagandet.

Ambitionen är att täcka in relevant och aktuell information om exempelvis kommande regeländringar, regeringsuppdrag, aktuella granskningar, studier och avhandlingar, statistik mm. Omvärldsbevakningarna har sammanställts sedan början av 2016. Innehållet berör bland annat åldersbedömningar, Migrationsverkets senaste prognos, snabbspår för lärare och Skolinspektionens aktuella kvalitetsgranskningar på området.


Tidigare sammanställningar

 

Kontaktperson på GR:  Ann-Sofie Gillner

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund