GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Integration

GR Vux arbetar med integration på olika sätt; ordinarie utbud erbjuds yrkesutbildningar med språkstöd, extern kommunikation och spridning av lärande exempel i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.


Vad är en yrkesutbildning med språkstöd?
Målsättningen med utbildningarna är att förkorta tiden från sfi-anmälan till egenförsörjning för nyanlända invandrare. Syftet är också att matcha behovet av utbildad personal till bristyrken på arbetsmarknaden både i den offentliga och privata sektorn. Yrkesutbildningarna genomförs med stor integration av svenskastudier (sfi/svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå) samt studiehandledning på modersmål.

I begreppet språkstöd ingår att eleven utöver svenska erbjuds studiehandledning på sitt modersmål, i den utsträckning som hen har behov, samt yrkessvenska, som är en obligatorisk kurs för alla språkstödselever.


Externa länkar

 Arkiv


Kontaktperson på GR
: Anne-Li Drath

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund