Du är här:


Vem kan söka till gymnasiet?

Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.


Sökande i Sverige

Grundskolelev
Alla elever i årskurs 9 som är folkbokförda i och går skola i Göteborgsregionen (GR)* får inloggningsuppgifter till ansökningswebben för att göra sitt gymnasieval.

Om du är folkbokförd i GR men går grundskola utanför regionen kontaktar du oss på Gymnasieantagningen för att få tillgång till inloggningsuppgifter så att du kan göra ditt gymnasieval.
Behöver du använda ansökningsblankett finns det här, Ansökningsblankett – GymnasievaletPDF

Äldre elev
Om du redan går på en gymnasieskola men vill söka om till gymnasiet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går på någon skola kontaktar du oss på Gymnasieantagningen.
Behöver du använda ansökningsblankett finns det här, Ansökningsblankett – GymnasievaletPDF

Nyanländ elev
Du som är nyanländ ska vända dig till studie- och yrkesvägledare i den kommun där du bor. 

 

Ej folkbokförd i GR
Du som inte är folkbokförd i Göteborgsregionen ska vända dig till studie- och yrkesvägledaren eller antagningskansliet i din hemkommun. Planerar du att flytta till Göteborgsregionen ska du göra en flyttanmälan. 

Till dig som planerar att flytta
Om du planerar att flytta till Göteborgsregionen* och börja på gymnasieskola ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. De kommer att ge dig eventuella blanketter och information om hur du ska gå till väga inför flytten. Ditt antagningskansli skickar sedan informationen till oss så att vi kan förbereda oss på att ta emot dig.

Under förutsättning att du är behörig och når upp till antagningspoängen för det program och den skola du söker kan vi reservera undan en plats för dig i avvaktan på att din flytt verkställs och folkbokföringen ändras. För att du ska kunna få en plats innan skolstart behöver du vara folkbokförd inom Göteborgsregionen senast den 1 augusti.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sökande från utlandet

Utlandssvensk
Du som är bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk och har rätt att studera i Sverige.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Nordiska sökande
Du som är nordisk medborgare (Norge, Danmark, Finland eller Island) och har rätt att studera i Sverige.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


EU-elever
Du som har en vårdnadshavare som är EU-medborgare och arbetar i Sverige, har rätt att studera i Sverige. Information om vilka regler som gäller hittar du på Skatteverkets webbplats.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övriga sökande från utlandet
För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Information om vilka regler som gäller hittar du på Migrationsverkets webbplats.
Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Länkar och blanketter

 

Kontakt:  Gymnasieantagningen

*De kommuner som ingår i Göteborgsregionen (GR) är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund