Teknikprogrammet år 4 – Gymnasieingenjör

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör.

Antagning för 2018 är avslutad. Information gällande skolor och ansökan inför antagning 2019 kommer under hösten.


Om utbildningen

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.


Profiler i Göteborgsregionen

Observera att nedanstående skolor och profiler gäller antagningsår 2018!
Uppdatering kommer.

Utbildningen finns med fyra nationella profiler. I Göteborgsregionen erbjuds följande:

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund