Prao/apl/lia/lärling

Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd och insatser för att utveckla arbetet med prao, apl, lia och lärlingsutbildning. Arbetslivserfarenhet är en viktig del i elevernas utbildning.Vi jobbar för att alla elever ska vara väl förberedda inför arbetslivet och att övergången från skola till arbete ska fungera bra. Här finns information om vad vi erbjuder med fokus på prao, apl, lia och lärlingsutbildning.


Vi kan erbjuda:

  • Processtöd kring att kvalitetssäkra praoprocessen i skolan och på praoplatsen.
  • Processtöd kring apl, lia och lärlingsutbildning.
  • Samordning och metodmaterial kring olika typer av temapraktik så som exempelvis Miljöpraktik, Teknikpraktik, Kommunpraktik och Yrkespraktik.
  • Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser kring hur vi kan stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv.
  • Skräddarsydda upplägg åt företag och branscher kring hur de kan ta emot elever på prao, apl, lia och lärlingsutbildning.
  • Stödja företag och skolor i arbetet med elevernas arbetsmiljö under praktiken.
  • Praktiksamordning via det regionala verktyget Praktikplatsen.se.


Framtidsrustad region – processtöd till grundskolor

Genom projektet Framtidsrustad Region erbjuder GR skräddarsydda processtöd till grundskolor som behöver utveckla prao och integrera den i undervisningen i samverkan mellan rektor, lärare och studie och yrkesvägledare. Syftet är att kvalitetssäkra praoprocessen till följd av att prao åter blir obligatorisk inom grundskolan. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och möjlighet till handledning och processtöd kommer kostnadsfritt att erbjudas ett begränsat antal skolor Göteborgsregionen. Kontakta Jennie Bubach för mer information och intresseanmälan om deltagande.


Material för arbetet med prao
.

  • I den digitala lärarhandledningen Yrken och utbildning finns ett helt moment kopplat till prao. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Prao på ett yrkesprogram – ett pedagogiskt material från Installatörsföretagen. Läs mer här.länk till annan webbplats


Kontaktperson på GR:   Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund