GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Koll på nätet – nytt läromedel om kränkningar på Internet

Webbverktyget Koll på nätet handlar om risker och möjligheter för unga på nätet. Det riktar sig till alla elever på högstadiet och gymnasiet, men är särskilt framtaget för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), då det visat sig att denna målgrupp är mer utsatta på nätet än barn och unga utan NPF. Läs mer och ladda ner spelet här.

Pedagogiskt Centrum

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi skapar och leder alltifrån kortare insatser till långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med skolpersonal och elever. Vi arbetar med skräddarsydda insatser som utformas i nära samarbete med våra uppdragsgivare och som tar avstamp i den enskilda verksamhetens unika behov.

Kollegialt lärande

Kurs och konferens

Kartläggningar

FN och EU i skolan

Multimediastudion

Sex och samlevnad

Motverka studieavbrott

Nyanländas lärande

Spel och lärande

GR Skola Arbetsliv

Läromedel och lärmiljöer

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund