Du är här:


Göteborgsregionens kompetensråd

- Regional branschsamverkan och college

En nära samverkan mellan bransch/företag och utbildningsanordnare är avgörande för en välfungerande och matchad arbetsmarknad. I Göteborgsregionen finns två olika former av samverkan mellan utbildning och arbetsliv.


Göteborgsregionens kompetensråd

Kompetensrådet består av:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborg Stad
 • Business Region Göteborg
 • Chalmers Tekniska högskola
 • Företagarna
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Göteborgs Universitet
 • LO-distriktet i Västsverige
 • Svenskt Näringsliv
 • TRR, Trygghetsrådet
 • TSL, Trygghetsfonden
 • Unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren

Branschspecifikt
Under 2017 inledde Göteborgsregionen (GR) tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Syftet är att genom regional branschsamverkan skapa förutsättningar för en strukturerad dialog och samverkan mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege
College är ett led i att säkra kompetensförsörjningen inom två sektorer på arbetsmarknaden. Begreppet ägs av parterna på arbetsmarknaden inom vård- och omsorgsbranschen och teknikbranschen. Båda koncepten bygger på partsamverkan där parterna har satt upp ett antal kriterier som ska bidra till kvalitet i utbildningen och i samverkan mellan parterna regionalt och lokalt. Koncepten är skolformsövergripande och inbegriper gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning.College Väst
ESF-projektet College Väst syftade till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen och en kartläggning genomfördes för att se över behov av liknande samverkansformer för livsmedel och gröna näringar. Läs mer om College Väst och projektets resultat här.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund