GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR Utbildning

GR Utbildning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan–från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GR:s 13 medlemskommuner. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1500 skolledare och 1300 skolor.

Om GR Utbildning

Utbildningar och mötesplatser

Utbildningssamverkan – nätverk

Läromedel

Skolutveckling

Vuxenutbildningssamverkan

Gymnasieantagningen

Praktikplatsen.se

Framtidens ledare

Skola-arbetsliv

Motverka studieavbrott

Digitalisering

Nyanländas lärande

Multimediastudion

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund