GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Statistik och kartor

På den här sidan hittar du kartor som beskriver Göteborgsregionen. Här finns tredimensionella varianter och sådana som går att rotera. Även tvådimensionella kartor finns.

Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här presenteras på kilometerrutor. Andra kommunkartor över hela Västsverige är baserade på statistik ur Kolada. Kartorna får gärna användas.

Kontakt: Per Kristersson

Obs! Sidorna är under uppbyggnad.

Göteborgsregionen         

In- och utpendlings kartor
 

Västsverige                     

Jämförande kommunkartor

Kommunalförbundskartor

Befolkning Göteborgsregionen

Befolkning Göteborgsregionen

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund