GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Styrgruppen bereder frågor till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom miljö och samhällsbyggnad samt utbyter erfarenheter och idéer. Styrgruppen består av 15 ledamöter och utses av förbundsstyrelsen.


Styrgruppens mötestider 2018

  • 11 januari, kl. 9.30-12.30
  • 22 februari, kl. 9.30-12.30
  • 12 april, kl. 9.30-12.30
  • 3 maj, kl. 9.30-12.30
  • 30 augusti, kl. 14-17
  • 27 september, kl. 14-17
  • 8 november, kl. 9.30-12.30

Sammanträdena kan vid behov förlängas till heldagar.


Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Henrik Munck (D)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Mikael Berglund (M)
Vice ordförande , Ale

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund