GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Miljösamverkan

Klimat 2030

GR och de tretton medlemskommunerna har ställt sig bakom Västra Götalandsregionens klimatstrategi "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Klimat 2030 är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar i omställningen till en klimatsmart region.

Kontakt på GR: Sarah Johnstone

 

Regionalt samarbete inom avfall & VA

Sedan 2011 finns ett regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet mellan GR och Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Arbetet syftar till att i nätverk med kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor och genomföra gemensamt utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Den regionala avfallsplanen A2020 och vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Kontakt på GR: Joanna Friberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund