GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Miljöutmaningarna är många i en växande storstadsregion. Genom GR kan kommunerna ta ett helhetsgrepp kring frågorna.

Miljöarbetet utgår från de gemensamma målen i Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.

GR arbetar också målmedvetet inom viktiga områden som avfallshantering och kollektivtrafik. Kommunerna har bland annat tagit fram en regional avfallsplan, A2020, som beskriver hur de ska arbeta tillsammans för att förbättra avfallshanteringen. K2020 (Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen) beskriver utvecklingen för kollektivtrafiken.

GR driver ett flertal nätverk och projekt kring miljö. Vi administrerar också Göteborgsregionens Luftvårdsprogram, Göta älvs vattenvårdsförbund och kalkning i regionen.

I broschyren På väg mot en grönare region kan du läsa mer om miljöarbetet både i form av goda exempel från de 13 kommunerna och de överenskommelser som driver på miljöarbetet.

 

Läs mer 

 

Kontaktperson: Joanna Friberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund