GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö. Genom bra planering kan Göteborgsregionen växa på ett sätt som gynnar även kommande generationer.

Strukturbilden

Medlemskommunerna har tillsammans tagit fram en strukturbild för hur regionen ska utvecklas.

Läs Strukturbild för Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt är grunden för GR-kommunernas gemensamma arbete. Här står bland annat att Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark tillväxtregion i Europa.

Läs Hållbar tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional planering

Filmen En introduktion till regional planering beskriver drivkrafterna bakom regional utveckling.

Se filmen om regional planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund