GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Kontakta oss

Har du frågor som rör GR:s internationella arbete? Eller vill du veta mer om vad GR kan göra för din kommun inom området? Välkommen att höra av dig oss.

Ida Boström 
031-335 54 15

Projektkoordinator, avdelning Miljö och samhällsbyggnad.

Utvecklingsstrateg, finansiering och EU/Internationellt, avdelning Utbildning.

Anita Tóth
0723-52 46 90

Samordnare EU/Extern finansiering, avdelning Välfärd.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund