GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DET HÄR GÖR VI

Inom barn, unga och familj arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

GR jobbar med samverkan och kunskapsprojekt kring tidiga, förebyggande strategier inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet samt kring barn och unga som på olika sätt befinner sig i utsatta miljöer. Det kan gälla barn vars föräldrar har allvarliga problem med föräldraskapet, barn som placerats på institution eller i familjehem, ensamkommande barn och ungdomar eller barn med psykisk ohälsa. Det vill säga barn i utsatta miljöer där olika samhällsaktörer ger stöd och insatser som kräver samordning.

Arbetet bedrivs i form av EU-projekt, forskningsstött utvecklingsarbete genom FoU i Väst.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Nätverk:

  1. Socialchefsnätverket
  2. IFO-chefer

Snabblänkar:

  1. Aktuellt arbete
  2. Kurs & konferens
  3. Publikationer
  4. FoU i Väst
  5. Medarbetare
  6. Styrgruppen för social välfärd

 

Kontaktperson på GR:


Elisabeth Beijer
031-335 51 94

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund