Plug In 2.0: Deltagarenkäter och fallstudier

Plug In är Sveriges största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. Under projektets första tre år startades 80 projektverkstäder i 40 svenska kommuner, där varje verkstad prövade nya metoder för att motverka studieavbrott. Över 7 800 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier – eller varit i riskzonen för att göra det – deltog under dessa år. I september 2015 startade en fortsättning av projektet: Plug In 2.0 som omfattade omkring 65 verkstäder runt om i landet.

Göteborgsregionen, FoU i Väst fick i uppdrag av SKL att genomföra enkäter med projektets deltagande ungdomar, som en del av en bredare extern utvärdering av projektet som ska göras framöver. Syftet var att undersöka om ungdomarnas upplevelser av sin situation vid avslutat deltagande i Plug In har förändrats jämfört med när de påbörjade sitt deltagande. Resultaten – och hur de eventuellt varierar mellan projektets olika delmålgrupper och verkstadstyper – utgör ett slags effektmått på verkstädernas insatser.

Plug In 2.0 finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. Projektet leddes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionen och ytterligare sju regioner.

En slutrapport kommer.

  1. Här kan du läsa mer om Plug In-projektetlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Anna Melke
0739-97 53 44

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund