GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Öppna jämförelser och kvalitetsregister inom socialtjänsten

Öppna jämförelser är en gemensam angelägenhet för kommunerna. I Göteborgsregionen vill kommunerna ha stöd för att kunna hantera, analysera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. Frågan har bland annat aktualiserats av socialcheferna i GR-kommunerna och i GR:s samrådsgrupp för arbetet med en evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen.

FoU i Väst/GR har genomfört olika aktiviteter för att främja ett kritiskt förhållningssätt och en kvalificerad hantering och användning av öppna jämförelser och kvalitetsregister i GR-kommunerna. GR deltar i SKL:s nationella försöksprojekt för att utveckla former för regionalt stöd i arbetet med Öppna jämförelser i socialtjänsten.

Regionala sammanställningar av Öppna jämförelser inom socialtjänsten

FoU i Väst/GR tar löpande fram sammanställningar av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser inom ett antal områden. Här hittar du de senaste rapporterna:

Rapporterna syftar till att stödja användningen av Öppna jämförelser i GR-kommunerna, att visa på kommunernas resultat och att underlätta jämförelser och utbyte inom regionen.

Är du intresserad av sammanställningar från tidigare år?

Öppna jämförelser inom utbildningsområdet

Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverk kring kvalitetsregistren Senior Alert respektive Svenska Palliativregistret

Kommuner inom GR deltar sedan våren 2012 i nätverk kring kvalitetsregistret Senior alert respektive Svenska Palliativregistret. Syftet med nätverken är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning och frågorna som behandlas utgår från deltagarnas frågeställningar och behov.

Lästips

Vill du veta mer om Öppna jämförelser?

Läs mer om Öppna jämförelser hos Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster respektive Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner på GR

Leena Odebo
031-335 50 85

Åsa Nilsson
031-335 51 98

öppna jämförelser

Öppna jämförelser – regionala sammanställningar i Göteborgsregionen

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund