GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Om projektet

Nya GRannar vänder sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och unga i de medverkande kommunernas verksamheter. Syftet är att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

 

Aktiviteter och dokumentation

Inom projektet arrangeras seminarier, konferenser, studieresor och andra utbildningsinsatser. Aktuella arrangemang under vintern är bland annat föreläsningar och workshops om mänskliga rättigheter, länderkunskap, interkulturell kompetens samt jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Här hittar du också dokumentation från flera av aktiviteterna.

  1. Läs mer


Lokal projektledning

Här hittar du kontaktuppgifter till de lokala projektledarna ute i kommunerna. Här kan även du som arbetar som lokal projektledare hitta mallar, dokument och annan viktig information.

 

NYHETER


Länkar och lästips

Här samlar vi intressanta länkar och lästips för dig som jobbar med ensamkommande barn och unga.

  1. Läs mer

Bilder från aktiviteter:

 

www.grkom.se/nyagrannar


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund