GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Äldre migranter

Vilka möjligheter till social inklusion finns för äldre migranter? Detta studerar doktorand Hanna Mac Innes.

Hanna Mac Innes är doktorand vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. I sina studier utforskar hon möjligheterna till social inklusion hos äldre migranter ur tre aspekter; konsekvenserna av tidigare deltagande på arbetsmarknaden för de socioekonomiska förhållandena efter pension, tillgången till offentlig äldreomsorg och förhållanden som möjliggör upprätthållandet och skapandet av sociala nätverk. Hanna är även knuten till FoU i Väst/GR genom att fil dr Lisbeth Lindahl är en av hennes handledare.

FoU i Väst/GR bidrog med finansiering av Hannas första delstudie som bygger på intervjuer med äldre personer från västra Balkan och Finland. Delstudien Sociala nätverk och nätverksskapande kan du läsa härPDF.Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund