GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub

Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov.

Det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Vi bjuder nu in små och medelstora företag samt kommunrepresentanter till två gemensamma workshops 22 och 24 mars. Du kan till exempel vara socialchef, utvecklingsledare, e-hälsosamordnare, chef inom vård- och omsorg/funktionshinder/samhällsbyggnad, AllAgeHub-ombud eller annan berörd kommunrepresentant. 

Verklighetslabb ska möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Det kan exempelvis handla om att kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

När:

22 mars kl 13-16

alternativt

24 mars kl 9-12


Var:

Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 C.

 

Vill du veta mer om AllAgeHub?

 

Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2017-04-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund