GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Arbetsgruppen för social hållbarhet

social hållbarhet

Samhällsbyggnadschefsnätverket och socialchefsnätverket och har sedan 2015 en arbetsgrupp för social hållbarhet.

Gruppens arbete syftar till att främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Fokus är sociala aspekter i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

Ambitionen är att få till ett gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och samhällsbyggnad, som leder till konkret handling i verksamheterna.

Dokument


Medlemmar i arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår samhällsbyggnadschefer och socialchefer från fem kommuner:

  • Camilla Blomqvist, socialchef Stenungsund
  • Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef Partille
  • Barbro Sundström, samhällsbyggnadschef Ale
  • Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef Stenungsund
  • Monica Holmgren, socialchef Mölndal
  • Jonas Arngården, socialchef Kungälv

Skicka gärna förslag, tankar och önskemål till arbetsgruppen!

Bostadssegregationen är en regional utmaning. Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation. Projektet heter Social innovation i samhällsplanering och initierades av arbetsgruppen för social hållbarhet.

  • Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund