GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Temapass för elever: Future happiness challenge

Hur påverkas vi av de livsstilsförändringar som krävs för att skapa en klimatomställning? Under ett temapass med spelet Future Happiness Challenge får eleverna göra olika val som påverkar klimatet. Vinnaren är den som blir lyckligast. Läs mer och boka in er klass idag.

Skolutveckling

GR verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi skapar och leder alltifrån kortare insatser till långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med skolpersonal och elever. Vi arbetar med skräddarsydda insatser som utformas i nära samarbete med våra uppdragsgivare och som tar avstamp i den enskilda verksamhetens unika behov.

Kollegialt lärande

Kurs och konferens

Kartläggningar

FN och EU i skolan

Sex och samlevnad

Spel och lärande

Motverka studieavbrott

Nyanländas lärande

Skola-arbetsliv

Läromedel

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund