GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - M-R

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

P/Q

 

 

Pettersson, Anna

031-335 50 13

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Petersson, Janna

031-335 53 37

Miljö och samhällsbyggnad

R

 

 

Ramse, Björn

0709-67 03 44

Validering Väst

Ramstedt, Amie

031-335 53 22

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Redelius, Johanna

031-335 50 36

Utbildning - Utvecklingsledare GR Skola-Arbetsliv

Reimer, Sofia

031-335 50 58

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Riddington, Karin

031-335 51 12

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurs & konferens

Rolstad, Susanna

031-335 50 89

Utbildning - Framtidens Ledare

Ruthér, Cecilia

031-335 50 17

Utbildning - Praktikplatsen.se

Rydberg, Gunnel

031-335 50 74

Förbundsledning Förbundssekreterare

S

 

 

Sabelsjö, Maja Milch

031-335 53 17

Arbetsmarknad och social välfärd

Salmi, Cecilia

031-335 50 60

Utbildning - Sekreterare i UG

Sandberg, Annette

031-335 50 71

Utbildning - Läromedel

Sandblom, Christian

031-335 50 06

Utbildning - Framtidens Ledare

Sandstedt, Anne

031-335 53 03

Arbetsmarknad och social välfärd - Validering Väst

Schotte, William

070 - 97 25 701

Miljö och samhällsbyggnad

Seger, Fredrik

031-335 52 01

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Sigurdardóttir, Ingibjörg

031-335 50 41

Utbildning - Pedagogiskt Centrum (tjänstledig)

Sigroth, Maria

031-335 50 73

Miljö & samhällsbyggnad - Avdelningschef

Singleton, Nicholas

031-335 50 81

Arbetsmarknad och social välfärd - Gruppledare Kurser & Konferenser

Sipari, Lisa

031-335 50 98

Utbildning - Teamledare PC - Motverka studieavbrott

Sjöstrand, Jenny

031-335 50 92

Utbildning - Analys och samverkan

Sjöstrand, Lena

031-335 50 14

Utbildning - GR Skola-Arbetsliv

Stenbäck, Piaa

031-335 51 84

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Ström, Lisa

031-335 53 12

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Ström, Rikard

031-335 50 95

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Ström, Sandra

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Svahn, Sabina

031-335 51 55

Utbildning - Teamledare Gymnasieantagningen

Svensson, Carolina

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Svensson, Elin

031-335 51 46

Miljö och samhällsbyggnad

Svensson, Niklas

031-335 50 27

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Söderbäck, Helena

031-335 51 96

Förbundsdirektör

T/U /V /W

 

 

Toth Andrea

031-335 51 62

Utbildning - Gymnasieantagningen

Tóth, Anita

031-335 50 83

Arbetsmarknad och social välfärd

Turner, Russell

 

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst (tjänstledig)

Wadstein, Maja

031-335 54 45

Miljö och samhällsbyggnad

Wahlund, Maryam

031-335 52 42

Arbetsmarknad och social välfärd

Wallermark, Björn

031-335 53 64

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurser & Konferenser

Westberg, Karin

031-335 53 88

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurser & Konferenser

Vesterlund, Michaela

031-335 50 29

Utbildning - Systemutvecklare

Wigren, Lena

031-335 51 36

Miljö och samhällsbyggnad

Witzöe, Yvonne

031-335 51 91

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Wissö, Therése


Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

X /Y /Z /Å /Ä /Ö

 

 

Zeybrandt, Fredrik

031-335 50 20

Utbildningschef

Åker, Jonas

031-335 51 08

Miljö och samhällsbyggnad

Åkerlind, Fredrik

031-335 51 35

Utbildning - Gruppchef Pedagogiskt Centrum

Östlund, Anna

031-335 51 42

Miljö och samhällsbyggnad

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund