GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - D-F

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

D

 

 

Dahl, Tony

031-335 50 34

InfoGRuppen

Dahlberg, Carolina


Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Dahlberg, Cristina

031-335 52 05

Arbetsmarknad och social välfärd

Dahlberg, Monica

031-335 54 79

Miljö och samhällsbyggnad

Dalevi, Yvonne

031-335 52 95

Utbildning - Läromedel

Dalkowski, Tomas

031-335 50 09

Utbildning - Läromedel 

Danielsson, Christina Hedén

031-335 50 23

Utbildning - Avdelningsövergripande

Drath, Anne-Li

031-335 50 43

Utbildning - GR Vux

E

 

 

Eek, Gunilla

0708-80 16 18

Arbetsmarknad och social välfärd - Validering Väst

Ekdahl, Marie

031-335 51 07

Utbildning - Läromedel

Ekegren, Magnus

031-335 50 05

Utbildning - Praktikplatsen.se (Tjänstledig)

Elofsson, Kristina

031-335 53 16

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurs & konferens

Engström, Ann-Katrine

031-335 50 65

Utbildning - Framtidens Ledare

Ericsson, Susanne

031-335 51 31

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurs & konferens

F

 

 

Fikic, Amir

031-335 50 28

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Flood, Christine

031-335 51 29

Miljö och samhällsbyggnad

Franzén, Jonas

031-335 50 31

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Friberg, Joanna

031-335 51 24

Miljö och samhällsbyggnad

Furby, Ulrica

031-335 50 25

Arbetsmarknad och social välfärd - Gruppledare Arbetsmarknad

 

G

 

 

Gabrielsson, Josef

 

Utbildning - Systemutvecklare

Gilbertsson, Ann-Cathrin

031-335 5019

Utbildning - Praktikplatsen.se

Gillner, Ann-Sofie

031-335 50 84

Utbildning - Avdelningsövergripande

Grahn, Josefin

031-335 50 44

Utbildning - GR Vux

Gruczkun, Patrick

031-335 51 82

Arbetsmarknad och social välfärd

Grund Andreasson, Anna

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Gustafsson, Anna

031-335 53 34

Miljö och samhällsbyggnad

H

 

 

Hedvall, Eva-Lena

031-335 51 28

Miljö och samhällsbyggnad

Henneke, Jenny

031-335 51 85

Arbetsmarknad och social välfärd

Heineson, Lars

0705-36 70 15

Miljö och samhällsbyggnad

Hellsten, Björn

031-335 53 01

Arbetsmarknad och social välfärd - Gruppledare, Validering Väst

Hellström, Hanna

031-335 53 38

Miljö och samhällsbyggnad

Hemborg, Anders

031-335 50 72

Utbildning - Läromedel

Hermansson, Charlotta

031-335 50 56

Personalenheten

Hjulström, Martin

031-335 50 11

Utbildning - Systemutvecklare

Holmén Högberg, Ann

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Hostetter, Jenny

031-335 50 38

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Huric, Haris

031-335 51 01

Utbildning - Ekonomi

Häger, Lina

031-335 50 22

Utbildning - Pedagogiskt Centrum (Tjänstledig)

Härenstam, Susanne

031-335 52 35

Miljö och samhällsbyggnad

I/J

 

 

Isaksson, Malin

0708-32 15 12

Arbetsmarknad och social välfärd

Ivarsson Siri

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Jademyr, Henrik

031-335 50 10

Utbildning - Systemutvecklare

Janzén, Tarja

031-335 50 68

Kundmottagning - konferens

Johansson, Karin

031-335 51 06

Utbildning - Pedagogiskt Centrum (tjänstledig)

Johansson, Lena

031-335 50 45

Utbildning - GR Vux

Johansson, Malin

031-335 52 02

Utbildning - Läromedel

Johansson, Martin

031-335 50 51

Utbildning - GR Vux

Johnstone, Sarah

031-335 53 31

Miljö och samhällsbyggnad

Jonsson, Jennie

031-335 50 68

Kundmottagning - Konferens

Jonsson, Rasmus

031-335 50 79

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund