GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Multimediastudion

GR Multimediastudion producerar film som hjälper beställaren att nå ut med ett budskap. I varje produktion jobbar vi med att ta fram ett format som passar just er och kommunicerar rätt innehåll till rätt målgrupp.

Med filmen som medel kan värdefulla insikter och erfarenheter dokumenteras och göras tillängliga för en bred publik. Vi kan vara med från idé till färdig film.

Varför?
Filmen är ett optimalt media för kommunikation vare sig det gäller sociala medier eller andra kanaler. En film berör och är ofta betydligt lättare att ta till sig än skriftlig information för att på så sätt få en känsla för ett projekt eller en verksamhet.

Vi har lång erfarenhet och kunskap i att filma såväl inom GR:s verksamhetsområden som för våra samarbetspartners.


Kontaktperson på GR:
Lars Carlsohn

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund