GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats äldreomsorg

Mötesplats äldreomsorg är Göteborgsregionens alldeles egen fackmässa för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Mötesplatsen brukar genomföras vartannat år på initiativ av GR:s nätverk för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer.

Mötesplats äldreomsorg genomfördes senast i oktober 2013 på Svenska Mässan i Göteborg. Temat då var Värdigt åldrande. Det var den femte mötesplatsen i ordningen, och det var GR tillsammans med medlemskommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum, Lilla Edet och Öckerö som stod bakom arrangemanget denna gång. Evenemanget vände sig till medarbetare inom dessa kommuner.

Konceptet med GR:s Mötesplatser är att det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och smarta lösningar på vardagsnära problem i seminarier och/eller utställningar.

Mötesplats äldreomsorg 2013

GR och de arrangerande kommunerna tackar alla som medverkade och bidrog till att de två dagarna blev så lyckade!

Vill du i efterhand läsa programmet finner du det härPDF

Vad tyckte deltagarna på plats? - HärPDF kan du läsa en översiktlig sammanställning av den utvärderingsenkät som gjordes på plats på Svenska Mässan

För dig som ska ställa ut/medverka:

HärPDF finns praktisk information till dig som ska medverka med ett seminarium, en Speakers' Corner-session, eller en utställning.
HärPDF finns också tips och tricks från Christel Copp gällande grafisk kommunikation som rör presentationer och/eller utställningsmontrar.

Arbetsgruppen för Mötesplats äldreomsorg 2013:

Kontaktperson på GR:

Karin Westberg
031-335 53 88


Bli vän med
Mötesplats
Äldreomsorg
på Facebook:

http://www.facebook.com/motesplatsaldreomsorg

På Facebook hittar du aktuella inlägg, länkar till intressanta artiklar och mycket annat.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund