GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Kollegialt lärande

Pedagogiskt Centrum erbjuder kompetensutveckling inom bland annat bedömning för lärande, framgångsrik undervisning, digitalt lärande och ledarskap i klassrummet.

Vi erbjuder också en helhetsmodell för att bygga upp kollegiala strukturer på skolan utifrån Helen Timperleys och Vivian Robinsons forskning. Hur planerar och organiserar er skola (och huvudman) för den Nationella IT-strategin och för implementering av den reviderade läroplanen?

Bedömning för lärande
Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper under arbetets gång, att ge riktad feedback i rätt tid samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisning och anpassar den efter eleverna. Vårt arbete utgår från aktuell skolforskning som till exempel Dylan Wiliam, Christian Lundahl, Anders Jönsson, Carol Dweck, Åsa Hirshs och John Hattie.

Kortare insatser
Vi erbjuder också kortare insatser i form workshops som lämpar sig för studiedagar eller som en uppstart. För mer information besök webbplatsen bedömningförlärande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Sandra Svensson

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund