GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Elevresor med GR, VGR och Västtrafik

Detta gäller från och med 2012-07-01:


• 25 % rabatt lämnas på ordinarie pris för både elever och medföljande pedagoger

• Elevresekortet kan användas för resor inom hela Västra Götalandsregionen.
  Samtliga buss- tåg- och spårvagnslinjer i Västra Götalandsregionen ingår

• Elevresetid är som tidigare vardagar på lågtrafiktider, dvs. 08.30-15.00 samt 18.00-24.00.
  Vill man starta resan tidigare än 08.30 eller senare än 15.00 får man för den resan
  betala fullt pris och använda vanliga "laddade" Västtrafikkort.

• Kort kan rekvireras av såväl kommunala som fristående grund- och gymnasieskolor i hela regionen.
   Korten skickas till skolan som värdeförsändelse med en portokostnad.

• Korten skall finnas på och administreras av varje enskild skolenhet

• Föranmälan av elevresor skall alltid göras minst tre arbetsdagar före resan.

OBS!


Vid stora grupper, över 50 resande,
måste föranmälan göras i god tid, minst två veckor innan resa.
Spårvagn- och buss inom Göteborgs stadstrafik behöver inte föranmälas

Vid frågor:  Kontakta Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00

För mer information: Skriv till elevresor@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund