GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vux-UC-nätverket lades ner 2013-12-31

Till Arkiv
Ovan visas aktuella nyheter och dokument.
Använd menyn i högermarginalen för tidigare inlägg och nyheter.
Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Vux-UC-nätverket på GR
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|
Vux-UC-nätverket
Dokument
Kontaktperson på GR
Linda Andersson

Linda Andersson
031 - 335 51 37
0706-50 47 60

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund