GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg, Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Nätverket för skolutveckling
med digitala verktyg

Dokument
Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund