GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Och önskar du få nyheter från GR Utbildning Läromedel även efter den 25/5 behöver du därför aktivt välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, oavsett om du är prenumerant eller ej sedan tidigare. >>Anmäl dig till nyhetsbrevet från GR Utbildning Läromedel

GR Läromedel

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola. Vi erbjuder också utbildningsinsatser inom bland annat digitalt lärande och lärmiljöer.

Film och media

Läromedelsbeställning

Lärmiljö

Utställning och Pedagogiskt café

Digitalisering

Läromedelsmässa

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund