GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

I samarbete med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) driver Framtidens Ledare traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk inom hela samhällsbyggnadssektorn.


Om programmet
Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder där med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Traineerna får också en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Just nu pågår den fjärde omgången av programmet och i september 2018 startar en femte omgång.


Läs mer


Kontaktperson på GR: Andréa KihlKommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund