GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan

Hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän.

Digitalisering

Under hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Detta innebär även reviderade läroplaner från och med hösten 2018. GR Utbildning erbjuder ett flertal insatser kopplat till implementeringen.

Nationell digitaliseringsstrategi och reviderade läroplaner

Digitalt berättande

Språkutvecklande arbete med digitaliseringens möjligheter

Makerkultur

Medie- och informationskunnighet

Programmering

Leda digitalisering

Lärportal

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund