GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

College Väst, Vård- och omsorgscollege, jämställdhet och jämlikhet

Handledarutbildning

Denna film har tagits fram av GR Utbildning under ESF-projektet College Väst i den del som handlar om Vård- och omsorgscollege. Syftet är att filmen ska kunna utgöra en modul vid handledarutbildning, vid validering och vid språkombudsutbildning.

Diskussionsfrågor till filmen:

Kontaktperson på GR:  margaretha.allen@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund