GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

detta jobbar GR med

GRs verksamhet samlat i sju samverkansområden.
Områdena integreras ofta med varandra med målsättning att arbeta gränsöverskridande.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund