GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utbildningskatalogen Vad ska jag välja?

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Rev 2017-11-17

Ändringar i utbildningskatalogen Vad ska jag välja? 2018:

2017-11-17

 • 62: *LÄRLING
 • 108: KUNGÄLV Mimers Hus gymnasium www.kungalv.se Industritekniska programmet
  Inriktningar: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik *LÄRLING

2017-10-02

 • Estetisk spetsutbildning inriktning Musik, HÄRRYDA
  startar inte, s. 38, 92, 105
 • Naturvetenskapsprogrammet, GÖTEBORG NTI
  startar, s. 70, 103
  • NTI Mediegymnasiet
  erbjuder NV med inriktning Natur och Samhälle
  •  NTI Gymnasiet Kronhusgatan
  erbjuder NV med inriktning Naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, särskild variant inom estiska området, LERUM
  startar inte, s. 70, 92, 108

Ändringar i utbildningsutbudet antagningsåret 2018:

Efterbeställning av Utbildningskatalogen Vad ska jag välja? 2018


www.grkom.se/vsjv

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund