GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Rev 2017-11-17

Ändringar i Katalogen 2018:

2017-11-17

 • 62: *LÄRLING
 • 108: KUNGÄLV Mimers Hus gymnasium www.kungalv.se Industritekniska programmet
  Inriktningar: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik *LÄRLING

2017-10-02

 • Estetisk spetsutbildning inriktning Musik, HÄRRYDA
  startar inte, s. 38, 92, 105
 • Naturvetenskapsprogrammet, GÖTEBORG NTI
  startar, s. 70, 103
  • NTI Mediegymnasiet
  erbjuder NV med inriktning Natur och Samhälle
  •  NTI Gymnasiet Kronhusgatan
  erbjuder NV med inriktning Naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, särskild variant inom estiska området, LERUM
  startar inte, s. 70, 92, 108

Ändringar i utbildningsutbudet antagningsåret 2017:

Efterbeställning av Katalogen 2018


www.grkom.se/vsjv

INLOGGNING:

(grkom.se/gymnasieantagningen)

GR INDRA
Inför valet till gymnasieskolan
Gymnasiedagarna är Göteborgsregionens viktigaste mötesplats inför gymnasievalet och en årligen återkommande mässa. Det är en informations- och vägledningsmässa där elever och utbildningsanordnare möts på en gemensam arena.
Öppet Hus på Gymnasieskolorna
Bli gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet
Gemensamma gymnasiet
SYVonline är en dynamisk informations- och resurssida för dig som är studie- och yrkesvägledare, beslutsfattare, rektor, lärare eller annan intressent och som vill ha verktyg för att rusta elever inför framtida studie- och yrkesrelaterade val.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund