GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR Utbildning

Regionen har ett ansvar att se den helhet som varje enskild kommun inte har möjlighet till. GR Utbildning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan–från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GR:s 13 medlemskommuner. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1500 skolledare och 1300 skolor.

Om GR Utbildning

Utbildningssamverkan – nätverk

Gymnasieantagningen

GR Läromedel och lärmiljö

Pedagogiskt Centrum

GRvux – regional vuxenutbildning

Praktikplatsen.se

Framtidens ledare

GR Skola Arbetsliv

Motverka studieavbrott

Nyanländas lärande

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund