GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Välkommen till GR Utbildning

SENASTE NYHETERNA FRÅN GR UTBILDNING

Nyheter från GR Utbildning via RSS
Följ GR Utbildning på Twitter
#grutbildning
GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott

 Omvärldsbevakning inom området Asylsökande och nyanlända barn/unga.

Omvärldsbevakning inom området Asylsökande och nyanlända barn/unga.

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund